______Hovedside

Sofienlund

.Oppdatert.2015.jun.01

Rådgivende Ingeniør

org. no. 943 252 106 MVA

...........Hjem

Tjenester

.

Artikler

Prosjekt

Lenker

Om oss

Planlegging, bygging og drifting av småkraftverk i samarbeid med fallrettighetseiere og grunneiere

Rud dam  

Rud kraftstasjon som 3D animasjon

Nyheter:

Oppnådde konsesjoner 2013:

1.  Stødna .......... 1,85 MW 

2. Badjababjohka.... 5,49 MW

3. Kløftbrua ....... 5,49 MW

4. Bryggfjelldal.... 5,49 MW

5. Aa-Tverrelva .... 5,49 MW

6. Husevollåe ...... 5,49 MW

7. Vesleåe ......... 3,50 MW

* Fossåa .....avslag

 

Tillatelser etter melding: 

8. Tverråni ........ 3,0 MW

9. Nybuelvi ........ 3,5 MW

* Todøla..konsesjonspliktig

Badjananjohka i Kåfjord (2013) fikk konsesjon fra NVE til å bygge 5,49 MW i Røyselva i Birtavarre, men Reindriftsnæringen leverte innsigelse så der avventer vi nå OED sin endelige slutning i løpet av 2014. 

Kjæres i Røyrvik (2013-02) fikk tillatelse til å utvide til 999 kW. Utbygger håper å kunne sette i drift det 3dje aggregatet i april 2014. Det 3dje aggregatet vil kunne produsere 0,6GWh til en kostnad av 0,6mill kr. 

Aa-Tverrelva i Gloppen (2013) fikk den 2. mai, maksimal konsesjon til å bygge 5,49 MW med 640 m fall. Gratulerer så mye! 

Stødna i Lærdal (2013) fikk den 13. feb, konsesjon til å bygge et redusert kraftverk på 1,5 MW med 130 m fall. Gratulerer så mye! 

Nottveit i Modalen (2011) fikk den 20. des. 2011, konsesjon til å bygge 5,0 MW med 285 m fall.

Guatemala (2012), Det er inngått avtaler på prosjekt for til sammen 75 MW, hvor det første Tur'bala på 5 MW nå er under finansiering.  

Tanzania (2012);  Det er tilbudt rehabilitering av Mbalizi, på 2 * 250 kW. Prosjektet har stått noen år nå, men kan rehabiliteres. 

 

Noen utvalgte prosjekt presentasjoner:

10 Nydalselva, 5000 kW

9 Knutfoss, 4850 kW

8 Kaupanger 3, 5000 kW 

7 Kjærnes, 630 kW

6 Svatsum 2, 1850 kW

5 Fremstedalen, 80 kW

4 Rud, 660 kW

3 Heimseta, 1000 kW

2 Stuttgongfossen, 1150 kW

1 Fønhus, 600 kW 

 

Sofienlund har omsøking over 80 småkraft prosjekt i Norge. Dette blir til sammen en total installert kapasitet på over 310 MW og en middelproduksjon på rundt 1TWh. Av disse har vi også bygget og satt i drift 10 småkraftverk og vi har nå 4 prosjekt under planlegging og bygging i Norge. I tillegg kommer et betydelig engasjement i utlandet med 75 MW. 

Nedenfor presenteres noen utvalgte prosjekt. 


2015-mai-16 - Eidsland 1 klart for start  

Eidsland 1 minikraftverk med 3 * 160 kW maskiner fra Vanvik er klart for start i 16 mai.  

 

Rensking av rørgate

Eidsland 1 kraftstasjon i sjøkanten

3 stk Pelton turbiner fra Vanvik

2015-apr-1 - Ringheim - ingen aprilspøk  

Ringheim mikrokraftverk 37 kW ble startet opp på Skulstadmo, Bavalen i Voss til påske. 

Stolt eier er Kristian Ringheim (på bildene over), som selv har gjort en formidabel jobb med dette verket og det er jo blitt kjempeflott. 

Virkelig et utstillingsvindu!

2014-feb-10 - Turubala 1 - byggestart  

Det ble startet bygging på Turubala 1 i Guatemala i november 2013. Prosjektet vil få en installert effekt på 5000 kW og vil kunne produsere 33 GWh som en middelproduksjon. 

Prosjektet vil koste 15 mill USd og er planlagt idriftsatt i løpet av 1ste kvartal 2016. 

2014-jan-10 - Nottveit 5000 kW byggeklart  

Nottveit kraftverk på 5000 kW forberedes nå for byggestart. Anlegget vil bli et fjellanlegg med stasjon i fjell og boret rørgate. Detaljerte planer er sendt NVE for godkjenning og det er sendt nødvednige søknader til Modalen kommune for utskilling av egen kraftverkstomt, samt dispensasjon fra arealplanbestemmelsene hvor det i dag er et LNF-område. 

Mofjorden med Nottveit til høyre

 

Nottveit i fjellhall og med boret rørgate

 

Nottveit demning og inntak sett oppstrøms som 3D-modell

 

Nottveit demning og inntak sett oppstrøms som 3D-modell

2013-04-20: - Nore på Lesja startes opp

Nore med et fall på 340 mVs har fått fritak for konsesjons opp til 1000 kW og bygges nå sammen med Lesja kommunale vannverk. 

2012-05-01: - Nottveit gamle mikro rehabiliteres til et levende museum 

Nottveit gamle mikrokraftverk ble opprinnelig bygget i 1946 men stoppet på 70'-tallet. Dette verket står faktisk helt inntakt, bortsett fra dam og rørgate som er helt ødelagt. Verket blir nå rehabilitert til et "levende museum". 

2011-10-26: - Nydalselva på lufta 

Stasjonen og demning er ferdig men det går senere med tunellen og det blir idriftsettelse i løpet av våren. 

Nydalselva kraftverk ble satt i drift 26. okt 2011 

Animasjon av turbinen på Rud med hhv gammel og ny teknologi

Arrangement i stasjon med 3D verktøy

 

Nydalselva i Skei

3D modell av stasjon

Sofienlund - Rådgivende Ingeniør