Artikler

Sofienlund

 

Articles

Updated 2014-mar-22

Consulting engineer

 

Hovedside

Tjenester   Prosjekter Artikler Lenker  Om oss
 

 

Førde mars 2013, Fagdommer Einar Sofienlund, Voldgiftsdommer Bjarte Eikeset og fagdommer Per Franing

 

Foredrag, artikler, rettsarbeid & dommer 

Presentations, articles, court work and sentences


Utdrag av noen relevante publikasjoner : 

Foredrag - Presentations:

Artikler - Articles:
Rettssaker som meddommer - Court cases as co-judge:
 1. Gulating Lagmannsrett...... - Bersåvatn i Ullensvang (2008)
 2. Gulating Lagmannsrett...... - Yndsdalen i Luster (2009-12)
 3. Agder Lagmannsrett......... - Brokke i Setesdal (2010-01)
 4. Hålogaland Lagmannsrett.... - Landskapsvern i Beiarn (2011) forlik
 5. Dalane Tingrett ........... - Øksendalsvassdraget i Sirdal (2009-12)
 6. Salten Tingrett............ - Staupåga (2010-12)
 7. Alstadhaug Tingrett ....... - Svinåga (2010-12) 
 8. Voldgiftsretten i Førde.... - Skyggelva (2011-2013)
Rettssaker som sakkyndig - Court cases as expert witness:
 1. Nord-Troms Tingsrett ...... - Kvenangen
 2. Agder Lagmannsrett ........ - Uleberg 
 3. Høyesterett ............... - Uleberg 
 4. Sauda Tingsrett............  - Sauda
 5. Gulating Lagmannsrett ..... - Sauda
 6. Salten Tingsrett .......... - Oldereid-Galtåga
 7. Hålogaland Lagmannsrett.... - Oldereid-Galtåga
 8. Stavanger Tingrett ........ - Jørpeland Kraft (2009)
 9. Gulating Lagmannsrett ..... - Jørpeland Kraft (2011)
 10. Heggen & Frøland Tingsrett. - Lielva odelsstevning (2009)
 11. Borgarting Lagmannsrett.... - Lielva odelsstevning (2010-05) 
 12. Hålogaland Lagmannsrett ... - Kjennsvatn
Andre relevante rettsaker - Other relevant court cases
 1. Bergen Tingrett ........... - Kløvtveit 
 2. Gulating Lagmannsrett ..... - Kløvtveit I
 3. Høyesterett ............... - Kløvtveit I
 4. Gulating Lagmannsrett ..... - Kløvtveit II
 5. Høyesterett ............... - Kløvtveit II
 6. Salten Tingrett ........... - Smibelg-Storåvatn (2014)
Sofienlund - Rådgivende Ingeniør - Consulting engineer