Tjenester

Sofienlund

Services

.Updated 2014-feb. 14

Rådgivende Ingeniør

 

Home

Services

Contacts

Articles

Projects

Links

About us

Generelle virkningsgrader

Standarder for valg av turbiner

 
 
 

 

 

Tjenester for studier, planlegging, bygging, drift og vedlikehold 

Services for studies, planning, construction, operation and maintenance
 

Studier og vurderinger - Studies and evaluations:

 • Forprosjektvurderinger ........(eksempel.1) - Feasibility studies
 • Konsesjonssøknader ............................. - Consession applications
 • Optimalisering av kraftverk ..(eksempel.2) - Optimisations
 • Verdivurderinger ................................... - Asset valuations

Bygging - Construction:

 • Prosjektledelse .................................... - Project management
 • Byggeledelse ....................................... - Site management
 • Konseptplaner ...................................... - Concept drawings
 • Detaljerte planer for sikkerhet ................ - Detail planes safety
 • Detaljerte planer for landskap og miljø .... - Detail planes environment
 • Byggesøknader ..................................... - Construction applications
 • Finansiering ......................................... - Financing
 • Kontrahering ........................................ - Contracting
 • Byggeoppfølging ................................... - Construction supervision
 • Idriftsettelse ........................................ - Commissioning
 • Offentlig dokumentasjon ........................ - Documentation

Drift - Operation

 • Sakkyndig driftsleder ............................. - Certified HV operator
 • Teknisk drift og vedlikehold .................... - Operation and maintenan.
 • Internkontroll ....................................... - Internal control
 • Online fjernkontroll ............................... - Online remote control
 • osv ...

Sofienlund - Rådgivende Ingeniør - Consulting Engineer