Artikler

Sofienlund

 
Oppdatert 2014-feb.10

Rådgivende Ingeniør

 

Hjem

Nyheter

Kontakter

Artikler

Prosjekter

Lenker

Om oss

Førde mars 2013, Fagdommer Einar Sofienlund, Voldgiftsdommer Bjarte Eikeset og fagdommer Per Franing

 

 

 

Bilde: Voldgiftsretten i Førde mars 2013 


Utdrag av noen relevante publikasjoner som :

Foredrag, artikler og dommer: 

Foredrag:

Artikler:
Rettssaker som meddommer:
 1. Gulating Lagmannsrett ...... - Bersåvatn i Ullensvang (2008)
 2. Gulating Lagmannsrett ...... - Yndsdalen i Luster (2009-12)
 3. Agder Lagmannsrett........... - Brokke i Setesdal (2010-01)
 4. Dalane Tingrett ................ - Øksendalsvassdraget i Sirdal (2009-12)
 5. Salten Tingrett................. - Staupåga (2010-12)
 6. Alstadhaug Tingrett .......... - Svinåga (2010-12) 
 7. Hålogaland Lagmannsrett ... - Landskapsvern i Beiarn (2011)
 8. Førde Voldgiftsrett ............ - Skyggelva - Nydal/Sunnfjord Entreprenør (2013)
Rettssaker som sakkyndig:
 1. Nord-Troms Tingsrett ........ - Kvenangen (2006-07)
 2. Agder Lagmannsrett .......... - Uleberg (2007-08)
 3. Høyesterett ..................... - Uleberg (2008-01)
 4. Sauda Tingsrett................  - Sauda (2006-08)
 5. Gulating Lagmannsrett ....... - Sauda (2008-09)
 6. Salten Tingsrett ............... - Oldereid-Galtåga (2007-08)
 7. Hålogaland Lagmannsrett.... - Oldereid-Galtåga (2008-08)
 8. Stavanger Tingrett ........... - Jørpeland Kraft (2009)
 9. Gulating Lagmannsrett ...... -  Jørpeland Kraft (2011)
 10. Heggen & Frøland Tingsrett  - Lielva odelsstevning (2009)
 11. Borgarting Lagmannsrett..... - Lielva odelsstevning (2010-05) 
 12. Hålogaland Lagmannsrett ... - Kjennsvatn (2011)
 13. Odda Tingrett .................. - Midtlægre (2012)
 
Sofienlund - Rådgivende Ingeniør