Forespørsler

Sofienlund

 

Oppdatert 2013-april 20

Rådgivende Ingeniør

org. no. 943 252 106 MVA

Hjem

Nyheter

Forespørsler

Artikler

Prosjekt

Lenker

Om oss

Nydalselva stasjonstransformator

Nydalselva turbin og generator

Nydalselva 22 kV anlegg

Nydaleslva transformator

Forespørsel for anlegget Nottveit kraftverk i Modalen. 

Gjelder Del 4 - el-mek

 

 

Forespørsler - tender documents


OBS! Vi har her lagt ut forespørselsdokumenter for nedlastig på dato som angitt. Dersom det kommer oppdateringer vil vi sette en revisjon i form av versjonsnummer hvor v_1 er opprinnelig versjon. Ved ny versjon vil dato og versjon bli skrevet til høyre for gjeldende dokument. 

 

Nottveit Energi AS - Nottveit kraftverk  :  

Del 4 - Elektro og maskin 

Tilbudsfrist: ......................................... 19. mai 2013 kl 23:59

 

  Tilbudsfristen er forlenget til 19. mai

 1. Tilbudsforespørsel invitasjonsbrev v_1

 2. Forespørselsdokument v_1  

 3. Vedlegg 1 - Oversiktskart v_1

 4. Vedlegg 2 - Detaljer

 5. Vedlegg 3 - Hoveddata v_1

 6. Vedlegg 4a - Dataark v_1

 7. Vedlegg 4b - Dataark tidsfrister v_1

 8. Vedlegg 5 - Generelle tekniske beskrivelser (GTB) v_1

 9. Vedlegg 6 - Spesielle tekniske beskrivelser v_1

 10. Vedlegg 7 - Prisblader v_0

 11. Vedlegg 8 - Tekniske tabeller v_0

 12. Vedlegg 9a - Tegninger kraftstasjon v_1

 13. Vedlegg 9b - Enlinjeskjema v_1

 14. Vedlegg 10 - utkast til avtale v_1

 15. Vedlegg 11a - AKB 1988 Spesifikasjoner v_1

 16. Vedlegg 11b - AKB 1988 (kan kjøpes hos RIF)

 • Detaljplan og sikkerhetsklassifisering blir lagt ut når den er godkjent hos NVE

Tillegg eller endringer 

 1. foreløpig ingen 

 

Sofienlund - Rådgivende Ingeniør